Dự án hệ thống camera với Ban cơ yếu chính phủ

Thi công lắp đặt hệ thống camera an ninh, phòng họp trực tuyến và hệ thống máy tính cho với Ban cơ yếu chính phủ
img

Công ty TNHH Công Nghệ Khánh Diên đã hoàn thành dự án thi công lắp đặt hệ thống camera an ninh, phòng họp trực tuyến và hệ thống máy tính cho với Ban cơ yếu chính phủ.

Trang thiết bị cho phòng họp

Lắp đặt màn hình cỡ lớn